KARTA STAŁEGO KLIENTA

Karta Stałego Klienta uprawnia posiadacza do otrzymania bonifikaty w wysokości 10% na wszystkie kolejne zakupy. Każda Klientka, która dokonała zakupu Towaru w kwocie 300 zł lub wyższej uprawniona jest do jej otrzymania. Ogólne zasady korzystania można uzyskać w każdym salonie. Bonifikatą wynikającą z posiadania karty nie jest objęty Towar, którego cena z uwagi na obniżki sezonowe, objęcie akcją promocyjną oraz przeceną wynikającą z wad fizycznych została już obniżona

club card 1